Hjem

1

Arbeidsplassen

Ansatte forventer at en arbeidsplass kjennetegnes av effektivt samspill for å løse de utfordringene de møter.

Sammen skaper de ansatte gode resultater og godt omdømme.

Samspill
Arbeidsvaner
Arbeidsmetoder
Gjennomføringsevne

2

Personalhåndtering

Ansatte forventer at bedriften har ambisjoner om å ta vare på og utvikle egne ansatte.

En personalpolitikk som er tydelig i hverdagen fremmer engasjement, mestring og arbeidsglede. Slik blir det vekst og energi av – og slikt ryktes!

Engasjerte medarbeidere
Hverdagens personalpolitikk

3

Personalledelse

Ansatte forventer at lederne ivaretar personalansvaret , selv om de har dårlig tid.

En god personalleder har trua på sin stab og er en positiv «mental fyrbøter» for sine medarbeidere. Dette tiltrekker dyktige folk!

Personalansvaret i praksis
Hverdagskommunikasjon