Arbeidsplassen

Samspill

samspillDe gode arbeidsplassene blir ofte beskrevet slik, sitat fra en fornøyd medarbeider:

«På vår arbeidsplass respekterer vi og har tillit til hverandre. Mine kolleger gir meg støtte, og viser at de har trua på meg og behandler meg rettferdig. Sammen utvikler vi oss, og gjør hverandre bedre,   derfor opplever vi et sterkt fellesskap og samhold.»

Samhold kan fungere som et sterkt lim mellom ansatte, men det kan også fungere som et løsningsmiddel – derfor er det viktig å ha tydelige ambisjoner på hvordan samholdet skal fungere!

PL partner har metoder for å utvikle samholdet på en arbeidsplass. I våre utviklingsoppdrag fokuserer vi på praktisering av ansvar og medansvar, rolleforståelse, handtering av uenighet, kollegasamspill – hvordan gjøre hverandre bedre, kommunikasjonsform og respekt. Ofte inneholder slike utviklingsprogram individuelle tilbakemeldinger på styrker og forbedringer – knyttet til den enkeltes yrkesatferd.

Vaner

vanerHer er en samtale mellom to kolleger:

«Jeg fikk mange positive tilbakemeldinger på mine arbeidsvaner, fordi jeg var ryddig og nøyaktig, slik at kvaliteten ble ivaretatt. Dette tok helt av, og jeg ble rett og slett for detaljorientert og ble pirkete – da kom kritikken.» Den andre sier da: «Jeg kjenner meg igjen i det du sier der. Jeg var opptatt av fremdrift og gjennomføring og fikk mange lovord om dette, og ble da enda mer «tempofrelst.» Det førte til at jeg ikke lenger hørte på mine kollegers motforestillinger – dermed ble det flere feil og mer slurv.»

PL partner har konkrete arbeidsmetoder til hvordan den enkelte blir bevisst sitt eget vanemønster. Spesielt hvordan vaner er blitt til uvaner – som må korrigeres! Ambisjonene på våre opplegg er hvordan den enkelte kan utnytte dagen bedre, lære mer effektivt, ta mer initiativ, bli mer endringsvillig, unngå misforståelser, lære bedre å håndtere egne ressurser og eget ego. Vi setter også fokus på hvordan vaner og uvaner følges opp målbevisst av lederne.

Arbeidsmetoder

arbeidsmetoderHer er en historie fra en elektriker som pratet med sin leder:
Lederen spurte: « Hvordan kan vi utnytte tiden vår bedre?» Elektrikeren svarte: « I går skulle jeg gjøre ferdig en kantine. Så fikk jeg tegninger som ikke stemte, og som førte til at det ble bestilt feil materiell. Hjelpemannen min ble flyttet til et annet sted, så der satt jeg og ble mer og mer oppgitt. Vi har for mange slike situasjoner, og dette påvirker min arbeidsmotivasjon negativt.»

Ofte ser vi hvordan tiden utnyttes feil. Kostnaden for denne tapte tiden kalles for «røde kroner», som er kostnader som reduserer resultatet. Uheldige arbeidsmetoder forsterker også slitasje og mistrivsel hos ansatte.

PL partner har lang erfaring og effektive arbeidsmetoder for å forbedre det «tapte tidsrommet». Det innebærer å se på hvordan vi kan redusere tidsrøverne, utnytte ressursene bedre, ha bedre fokus på prioriteringer – rett og slett være i en god flytsone. Videre setter vi fokus på kontinuerlige forbedringer og bevisstgjøring i å jobbe smart.

Gjennomføringsevne

gjennomføringsevne Her er en samtale mellom to energimontører:

Den ene sa: «Det er moro om dagen. Når presenterer ledelsen sine ambisjoner – og prater med oss om hvilke aktiviteter vi mener må til for at forventningene skal innfris.» Den andre sa: «Ja enig, også er det så kjekt å få tilbakemeldinger på hvordan det går – og ikke minst hvordan våre forbedringsforslag blir gjennomført.»

PL partner har lang erfaring fra å bistå bedrifter med å gjennomføre strategier eller store endringer. I våre oppdrag legger vi vekt på å få en praktisk styringskvalitet – som kjennetegnes av samsvar mellom mål, aktiviteter og ferdigheter, eierskap til mål og tiltak, tydelig avviksstyring, endring i lederstil og arbeidsmetoder, trimming av skikk og bruk på arbeidsplassen.

Vil du vite mer om disse temaene? Kontakt oss her