Kurs

«Puss opp personalansvaret»

Kurs for ledere med personalansvar – Hamar 23. og 24. september

PL partner har gleden av å invitere ledere til kurset – «Puss opp personalansvaret». Kurset går direkte inn i de hverdagslige situasjonene til ledere med personalansvar.

Forventet utbytte av kurset: Bli bevisst hvordan personalansvaret kan gi ønskede effekter, og håndteres på en praktisk og konkret måte i en travel hverdag.

                            

                nøkkelhull            

En god håndtering av personalansvaret

fører til økt arbeidsglede og prestasjoner!

Dagens situasjon

De fleste ledere har bakgrunn fra en faglig utdannelse – og er klar på at de har ansvar for fag, kvalitet, HMS, økonomi og personal. Imidlertid er det er få som har fått opplæring i personalledelse, derfor oppleves dette ansvaret ofte krevende! Hverdagen er slik at oppgaver og hendelser har en lei tendens til å «presse» ut personalarbeidet.

Men fortvil ikke – det er noen konkrete «ledergrep» som kan løse dette dilemmaet! Det er dette vi skal lære i kurset! Med andre ord – hvordan mestre personalansvaret selv om tiden er knapp og lederrollen krever mye fokus og oppmerksomhet på andre oppgaver!

I kurset fokuseres det på

  • Hvordan få tid til personalarbeidet?
  • Hvilke gevinster kan du oppnå?
  • Hvilke situasjoner krever en tydelig personalledelse?
  • Hvordan håndtere personalansvaret i praktisk og effektiv måte i en travel hverdag?
  • Hvilke verktøy kan benyttes?

Last ned brosjyre: Puss opp personalansvaret

Pris

Pris for deltakelse er kr. 6.300, som dekker materiell, lunsj, kaffe og forfriskninger i to dager. Er det flere enn en deltaker gis det grupperabatt på 20 %. Deltakelse på felles middag koster kr. 580.

For de som ønsker overnatting har jeg reservert noen rom på hotellet (First Hotell Victoria – Hamar).

Meld deg på her:

Ditt navn *:

E-post *:

Tlf *:

Adresse:

Postnr:

By:

Firmanavn:

* er obligatorisk