Personalledelse

Personalansvar i praksispersonalansvar

Her er en beskrivelse fra en leder:

« I dag skulle jeg ta en runde å snakke med folkene mine, og informere de om det som skjer i avdelingen, samt vise begeistring og takknemlighet for den stå på viljen de hadde vist for å gjøre ferdig et prosjekt. Men – så kom det melding om at en levering ikke var kommet frem, og et annet viktig problem måtte løses – dermed ble dagen annerledes.»

Stadig flere ledere havner i tidsklemmen og opplever lederdilemma – fordi de ikke får ivaretatt personallederollen. PL partner tilbyr et treningsprogram for å håndtere personalansvaret bedre. Vi bevisstgjør hvorfor personaloppgavene ofte blir skviset ut – og hva som kan gjøres for å motvirke dette, uten at det oppleves som enda mer «agendafyll» i hverdagen. I våre treningsprogram blir lederne trent til å håndtere ulike situasjoner, slik at de får med seg praktiske lederverktøy tilbake til egen lederhverdag.

Hverdagskommunikasjonhverdagskommunikasjon

Her er en uttalelse fra en leder:

« Jeg gikk jo gjennom de planene vi har for den kommende kampanjen. Da jeg var ferdig spurte jeg om det var noen spørsmål – og det var det ikke. Så viser det seg at de gjør noe annet – hva i svarten skjer»? Her er en uttalelse fra en ansatt: « Jo jeg hørte hva han sa – men det er jo ikke det han mener».

Innslag av misforståelser øker! I våre kurs får deltakerne innsyn på hva som kjennetegner egen kommunikasjonsstil. Her inngår innsikt i å forstå hvordan egne misforståelser inntreffer. Likeså vurdering av hvordan lederen kommuniserer med ulike personligheter – og hva som kreves for å bli bedre. Vi tar opp ulike kommunikasjonssituasjoner som å lansere ambisjoner, forklare endringer, informere om vanskelige beslutninger, være begeistret eller sette grenser. Videre får deltakerne hevet sin kvalitet i situasjoner som krever en god toveiskommunikasjon.

Hverdagsfokus for ledere

Her er en uttalelse fra en leder: « Jeg har i mange år vært leder, og lært mye om delegering, motivasjon, kommunikasjon og personalledelse. Men det var først nå jeg forsto hva som er mine naturlige atferdsmessige kjennetegn at forbedringene slo ut i full blomst! Nå forstår jeg bedre hvordan jeg skal bli bedre til å gjennomføre utfordringer, være handlingsorientert, skape resultater, være bedre pådriver for forbedringer, være nok nøyaktig, delegere bedre – samt ha en bedre kommunikasjon».

I våre lederutviklingsprogram setter vi stor fokus på å jobbe aktivt med ledernes atferd. Over mange år har vi systematisert hva som kjennetegner en dyktig leder – derfor er innholdet praktisk rettet mot hvordan lederen får til en bedre «lederhverdag». Dette sammen med en tilbakemelding på hvordan den enkelte leder prioriterer de hverdagslige utfordringene, gjør at utviklingen går direkte inn i den enkeltes særpreg og væremåte. Dette fører til økt motivasjon for å gjennomføre egne forbedringer! I denne prosessen benytter vi oss av verktøyet Everything DiSC ® – som gir en grundig personlig tilbakemelding på egen lederatferd.

Vil du høre mer? Kontakt oss her