Personalhåndtering

Engasjerte medarbeidere

engasjerte_medarbeidereEngasjement kan vi beskrives som lysten til å bli brukt på en arbeidsplass.

Her er et eksempel fra en snekker:«Jeg gleder meg til arbeidet i dag, fordi vi skal invitere eierne av huset på besøk. Fruen i huset ønsker seg en annen utforming av kjøkkenet, og min leder ba meg finne løsninger til henne. Jeg har funnet en løsning som jeg tror hun kommer til å like. Jeg er så glad for at jeg har en leder som har trua på meg, gir meg ansvar og bruker meg på det jeg er god til.»

PL partner har konkrete arbeidsmetoder for å fremme ansattes engasjement. Vi setter fokus på hvordan den enkelte kan forsterke sitt personlige ansvar, ta vare på utviklingsmulighetene, øke sin mestringsevne, samt hvordan et fellesskap fører til at kolleger gjør hverandre bedre. Vi har utviklet målemetoder som gjør det enkelt å følge opp utviklingen over tid. Engasjerte medarbeidere får en sterk viljestyrke og arbeidsglede, og blir derfor en viktig energibank for bedriftene.

Hverdagens personalpolitikk

personalpolitikkUnder et intervju til en lederstilling stilte en person følgende spørsmål til administrerende direktør:

«Hvordan har dere bygget opp en personalpolitikk som gjør at jeg kan håndtere personalansvaret godt?» Administrerende direktør ble overrasket og svarte: «Hva mener du?» Kandidaten svarte: « Jeg har et ønske om å forebygge stress, slitasje samt at jeg vil fokusere på trivsel, engasjement og prestasjoner. Da må jeg ha støtte i bedriftens personalpolitikk.»

PL Partner har konkrete og håndterbare metoder som viderefører tradisjonell personalpolitikk. Denne metoden setter fokus på hvordan uforutsigbarheten blir mindre, sårbarheten reduseres, prestasjonsevnen øker, bedre kompetanseøkonomi (mer kompetanse for hver krone i opplæringsbudsjettet), bedre attraktivitet. På denne måten blir moderne personalhåndtering en pådriver for trivsel, mestring og lønnsomhet.

Motiverende personlig utvikling

Her en historie fra en ingeniør i et datafirma: « I mange år har firmaet jeg jobber i lagt stor vekt på en systematisk kompetanseutvikling, noe som har gjort meg stadig bedre. Men det var først etter at jeg ble kjent med hvordan jeg prioriterer min hverdag at min utvikling «tok av». Med verktøyet Everything DiSC® fikk jeg tilbakemelding på hvordan jeg er effektiv i min arbeidssituasjon, samt hvordan jeg kan utvikle meg for å heve min prestasjonsevne».

PL partner benytter verktøyet Everthing DiSC® for virksomheter som ønsker en annen og mer målrettet i utvikling av ansatte – og da særlig i utvikling av ferdigheter og mestringsevne. Verktøyet gir tilbakemelding på motivasjonsfaktorer, stressfaktorer, hvordan den enkelte forholder seg i samspill med andre, samt hva som kjennetegner egne arbeidsvaner og effektivitet. Dette er et glimrende verktøy for å følge opp den enkelte ansatte i medarbeider- eller utviklingssamtaler.

Vil du høre mer om engasjement og personalpolitikk? Kontakt oss her