Tjenester

Foredrag:

 • Den gode arbeidsplassen
 • Bli din egen vanebygger (link til kortversjon?)
 • Det samarbeidende menneske
 • Er konkurransekraften på jobb i dag? Engasjement i praksis (link til kortversjon)!
 • Personalpolitikk så det syns…
 • Personalansvaret er en glede – selv i en travel hverdag
 • Kompetanseøkonomi – mer kunnskap av hver krone

Foredragene tilpasses kundenes behov – og kan ha varighet fra 1 til 3 timer.

Kurs

 • Arbeidsvaner – bevisstgjøring av vaner og uvaner
 • Styringskvalitet – hvordan få et styringssystem til å fungere i praksis
 • Effektive arbeidsmetoder – tidsbevissthet, jobbe smart, fokus på forbedringer.
 • Samspill på arbeidsplassen – hvordan gjøre hverandre bedre?
 • Hverdagskommunikasjon – forstå hverandre bedre og unngå misforståelser
 • Personalansvar i praksis – god personalhåndtering i en travel hverdag
 • Karriereutvikling – konkrete ambisjoner og metoder for individuell personalutvikling
 • Helhetlig og målrettet ledelse – bevisst fokus på resultatdriverne
 • Engasjement – logikk, nødvendige aktiviteter, måling og oppfølging.
 • Organisasjonsatferd – trivsel og effektivitet i et mangfold

Kursene tilpasses kundens behov – og kan ha varighet fra 1 til 2 dager

Rådgivning

 • Innføring av PUFF -utvidet personalpolitikk som synlig pådriver, utvikler og foredler for engasjement og prestasjoner på arbeidsplassen
 • Operasjonalisering av strategier – fra strategi til handlinger
 • Styringskvalitet – fokus på forutsigbar gjennomføringsevne av ambisjoner og forventninger
 • Individuelle lederutvikling – samtalepartner, veileder
 • Enkeltoppdrag – se typiske kundehenvendelser

 

Vil du vite mer om våre tjenester? Kontakt oss her