Treningsverktøy

Treningsverktøy – Everything DiSC®

Everything DiSC® er et treningsverktøy som setter fokus på folks atferd. Med dette menes hva den enkelte prioriterer på jobben, samt hvordan vedkommende fungerer i relasjon med andre. Med andre ord – dette går rett inn i den enkeltes arbeidshverdag. Derfor blir Everything DiSC® et nyttig verktøy for personlig utvikling. Mange opplever også at Everything DiSC® er et praktisk verktøy å bruke under endrings- og utviklingsoppgaver for bedriften .

DiSC-profilen gir den enkelte tilbakemelding på:

• Yrkesmessige prioriteringer- hva vedkommende mener er viktig å ha fokus på!
• Motivasjonsfaktorer i jobben.
• Stress- og slitasjefaktorer på jobben.
• Hvordan den enkelte fungerer i et yrkesmessig samspill med andre?
• Hvordan den enkelte kommuniserer med ulike personligheter?
• Hva er vedkommende sin yrkesmessige effektivitet i det daglige arbeidet

Les mer på http://www.intelli.as.